محصولات مواد شیمیایی عمومی

 

مواد شیمیایی عمومی و مواد معدنی ،
انواع محصولات شیمیایی پترو و کودهای میکرو

 

 1. کلرید سدیم – نمک پودر و گرانول
 2. پوست گردو سایز شده برای سایش و تمیز کاری قطعات حساس
 3. پوست برنج – خاک اره
 4. پودر کک
 5. اکسید کلسیم – آهک زنده پودری Powder
 6. پودر آهک پخته – آهک هیدراته – هیدروکسید کلسیم
 7. سود کاستیک پرک – سدیم هیدروکسید – پرک و مایع
 8. ماسه سیلسی و مسباره جهت سند بلاست
 9. انواع ساینده ها
 10. پرلیت همه سایز
 11. زئولیت طبیعی همه سایز
 12. سدیم کربنات – سودا اش
 13. کلسیم کلراید 95 و 77%
 14. اسید سیتریک
 15. سیلیکاژن
 16. سیلیکات سدیم مایع و پودری
 17. پوکه معدنی
 18. پودر و کلوخه گوگرد
 19. پودرهای معدنی
 20. پودر و گرانول لاستیک
 21. پوسته صدف دریایی دانه بندی شده
 22. پودر باریت سفید – کرم – خاکستری برای مصارف صنعتی مختلف
 23. نبتونیت برای مصارف صنعتی